Sunyi untuk yang Lebih Baik

Manusia itu kodrat dan berhakikat zalim dan bodoh, tapi memiliki hasrat untuk hidup lebih baik. Lebih baik dengan menyelami hakikat insan yang ditetapkan-Nya. Lebih baik dengan menghayati kesunyian tempat bernaungnya nurani. Lebih baik falam rongga jiwa yang kosong tpi berisi pengharapan akan esok yang bermakna.

No Response to "Sunyi untuk yang Lebih Baik"